Časté dotazy

Je pro můj dům tepelné čerpadlo vzduch/ voda vhodné?

Tepelné čerpadlo vzduch/voda je výhodné použít u všech typů domů s vyjímkou:

Pokud dům leží v horské oblasti, je lepší použít také tepelné čerpadlo země/voda. Systém vzduch/voda, zde bude mít díky nízkým teplotám vzduchu vysokou spotřebu elektřiny.

—————

Jaký výkon tepelného čerpadla potřebuji?

Výkon tepelného čerpadla by měl pokrývat 50 až 100 % tepelné ztráty při nejnižší místní výpočtové teplotě. Pokud má váš dům tepelnou ztrátu 10 kW při -15°C, mělo by tepelné čerpadlo mít výkon 5 až 10 kW (při parametrech -15/55 pokud máte v domě radiátory, nebo -15/45 pokud máte v celém domě podlahové vytápění). Tyto údaje dodavatelé často tají, ale nebojte si je v případě pochybností vyžádat.

—————

Jak má být řešen ohřev teplé vody?

Existují dva způsoby ohřevu teplé vody. První je celoroční ohřev teplé vody přímo tepelným čerpadlem a druhý způsob je předehřev tepelným čerpadlem (nejčastěji v akumulační nádrži) a následný dohřev v elektrickém bojleru.

—————

Je lepší tepelné čerpadlo s frekvenčně řízeným kompresorem (Inverterem) nebo standardním kompresorem?

Zde je vysvětlení hlavních výhod a nevýhod obou typů kompresorů:

 

Princip: Standardní kompresory umí pracovat jen v režimu zapnuto/vypnuto. Aby se vyrovnalo množství vyráběného tepla s tím, co právě dům potřebuje, musí se použít akumulační (taktovací) nádoba. Frekvenčně řízený kompresor umí přizpůsobit výkon aktuální potřebě tepla pro vytápění domu a taktovací nádobu obvykle nepotřebuje.

 

Spotřeba energie: Tepelná čerpadla s frekvenčně řízenými kompresory, mají prakticky stejnou spotřebu elektřiny jako tepelná čerpadla bez této technologie. V zimě jim sice méně klesá výkon a potřebují tak menší dotop, ale je to kompenzováno zvýšeným elektrickým příkonem kompresoru.

Životnost: Výhodou frekvenčně řízených kompresorů je menší počet startů a to, že větší část roku pracují na nižší než nominální výkon. Díky tomu, ale musí být v provozu zhruba trojnásobně delší dobu než standardní kompresory, což jejich životnost naopak zkracuje. Stejně tak se kompresory výrazně opotřebovávají, když musí pracovat část roku na minimální a část roku na maximální výkon. Selským rozumem lze odvodit, že životnost obou typů kompresorů bude velmi podobná, i když každý typ kompresoru bude opotřebováván z jiného důvodu.

 

Náklady na servis: Stále platí pravidlo – čím méně součástek, tím menší riziko poruchy a menší náklady na servis. Zde je potřeba počítat s tím, že čerpadla s frekvenčně řízenými kompresory mají výrazně více elektronických a mechanických součástek, stejně tak mají i zhruba dvojnásobné množství chladiva (split systémy).

 

Hlučnost: Pokud jede frekvenčně řízené tepelné čerpadlo na nízké otáčky, je hlučnost relativně nízká. Při nominálních a zvláště při maximálních otáčkách je ale hlučnost výrazně vyšší. Pokud potřebujete s ohledem na své okolí tiché tepelné čerpadlo, lepší volbou bude standardní kompresor a konstrukce skříně tepelného čerpadla se zakrytými ventilátory.

—————

Jakou potřebuji regulaci?

Pro tepelné čerpadlo potřebujete ekvitermní regulátor, který bude v závislosti na venkovní teplotě upravovat teplotu topné vody v tepelném čerpadle. V žádném případě nenechte řídit tepelné čerpadlo jen termostatem. Cenové nabídky se také hemží různými systémy s možností dálkového ovládání tepelného čerpadla přes internet, ethernet atd. Pokud nejste počítačový fanatik, takovéto ovládání nebudete u běžného rodinného domu k ničemu potřebovat.

—————

Jakou budu mít záruku?

Podmínky záruky si pečlivě pročtěte. Setkáte se třemi typy řešení záruky:

a) Záruka je zahrnuta v ceně tepelného čerpadla – koupením čerpadla získáte automaticky záruku

b) Záruka za příplatek – ke standardní dvouleté záruce si musíte prodlouženou záruku dodatečně přikoupit (obvyklá částka 7 až 10 tisíc korun).

c) Záruka podmíněná nákupem – pro získání záruky musíte zakoupit nějaké zařízení (softstarter, komunikační modem) a obvykle platit pravidelné roční prohlídky (obvyklá částka v součtu s prohlídkami 10 až 25 tisíc korun).

—————

Jak mám porovnat cenu v cenové nabídce?

Zkontrolujte, zda jsou obsahem cenové nabídky tyto položky:

Montáž – velká část dodavatelů tuto položku v nabídkách neuvádí!

Elektroinstalace – není uvedena prakticky v žádné nabídce!  Náklady na elektroinstalaci jsou výrazně (až o 20 000 Kč) vyšší než u kvalitních tepelných čerpadel elektricky zapojených již v továrně. Vždy se zeptejte na odhad nákladů na elektroinstalaci!

Záruka – zkontrolujte, zda je již zahrnuta v ceně, nebo ne.

—————