Co je dobré o oknu vědět

18.04.2014 00:00

U volby nových oken hrají vedle estetických hledisek významnou roli také funkční aspekty. Zde jsme shromáždili některé informace, které Vám poskytnou cennou pomoc – abyste se rozhodli pro okna, která optimálně vyhovují Vašim potřebám.

Na následujících stránkách najdete, co je dobré o oknech vědět – od úvah ohledně vhodného materiálu pro rám a o nákladech, přes termoizolační a hluk tlumící vlastnosti až po ochranu proti vloupání a otázky bezpečnosti.

 

 

Materiály rámů
 
Jaký materiál bude na rám použit, závisí na faktorech jako je typ budovy, individuální vkus investora/stavebníka a cena. Rozhodující úlohu ale také hraje negativní vliv výroby, používání a likvidace těchto výrobků na životní prostředí. Nejdůležitějším materiálem na výrobu oken v Německu je PVC, jehož podíl na trhu činí 54 %. V Evropě vzrostl během posledních deseti let podíl konstrukcí plastových oken z 24 na 38 %.
 
 
Recyklování
 
Kampaň proti PVC, vedená v polovině 80tých let minulého století, vedla u části obyvatelstva k vytvoření negativního názoru na tento materiál. Vedla však také k tomu, že se výrobci plastových oken museli vypořádat s ekologickým zhodnocením starých oken. V dalších letech byly zpracovány četné studie, které se zabývaly hodnocením ekologických aspektů různých materiálů k výrobě okenních rámů. Tyto analýzy ukázaly, že k recyklování se z nich hodí nejlépe PVC. Až do roku 2005 mohla být okna s rámy ze dřeva a z plastu likvidována odvozem na k tomu určené skládky. Od tohoto roku smí být však na skládky odváženy jen odpady, jejichž zbytek po žehu činí méně než 5 % výchozí hmoty odpadu. Toto kritérium nesplňují okna ze dřeva ani plastová okna. Protože koloběh materiálu oken z PVC – od výroby profilů extruzí přes jejich používání a následný zpětný odběr až po recyklování ve výrobě nových profilů – představuje uzavřený ekologický cyklus, nevyplývá z tohoto požadavku pro okna z plastových profilů  žádná nevýhoda.
 
 
Náklady
 
Také aspekt hospodárnosti hraje při posuzování použitelnosti konstrukčního materiálu velkou roli. V branži je známo, že PVC v ekonomickém porovnání s alternativními materiály obstojí. Zatímco v otázce pořizovacích nákladů oken nejsou mezi materiály, které připadají v úvahu, žádné markantní rozdíly, dopadá porovnání udržovacích nákladů jasně ve prospěch plastových oken. Analýzy prokázaly, že náklady na údržbu oken ze dřeva jsou v uvažovaném období používání 25 let až o 1800 % vyšší než u oken z PVC. Výše tohoto rozdílu přirozeně závisí na tom, jak velkou váhu přikládá majitel domu vnějšímu vzhledu objektu a funkčnosti jeho oken. Je prokázáno, že při pravidelné údržbě plastových oken zůstává jejich užitná hodnota zachována dlouhou dobu při přijatelných nákladech.
 
 
 
Dorazové těsnění nebo středové těsnění?
 
V zásadě se rozlišují dva systémy těsnění: dorazové těsnění – jako například v systémech S 3000 a S 8000 IQ – nebo středové těsnění – jako v systému S 7000 IQ.
 
Dorazové těsnění
 
Zejména u plastových oken hraje systém dorazového těsnění hlavní roli. V tomto systému dochází k utěsnění pomocí trvale elastického těsnění, které se nachází venku a uvnitř.  Pronikne-li vnějším těsněním voda, odvádí se na principu gravitace odvodňovacími otvory ven. Odtékání vody přitom dodatečně podporuje šikmá drážka.
 
Středové těsnění
 
Kvalita těsnění, která byla k dispozici v minulosti, nedosahovala ještě úrovně těch dnešních. Zvláště povětrnostními vlivy docházelo na vnější straně oken k negativnímu vlivu na jejich funkci. Tento problém bylo možné řešit jediným způsobem: těsnění se muselo chránit před škodlivými povětrnostními vlivy a bylo proto přesunuto z vnější strany do oblasti střední drážky. U systému se středovým těsněním je důležité, aby mohla vniklá dešťová voda odcházet odvodňovacími otvory ven. Případný nápor větru tlačí těsnění na dosedací plochu, aby byl těsnicí účinek těsnění se vzrůstající rychlostí větru ještě lepší.
 
Shrnutí
 
Testy ve zkušebně prokázaly, že oba systémy těsnění nevykazují žádné podstatné kvalitativní rozdíly. Jak středové, tak i dorazové těsnění umožňují při odpovídajícím zpracování těsnost oken odpovídající nejvyšším nárokům.

 

—————

Zpět